Gegevens

Gegevens

 

Statuten der JOVD Amsterdam e.o.

Afdelingsreglement der JOVD Amsterdam e.o.

 

 

ANBI:         RSIN/fiscaal nummer: 8166.12.195

                    Financieel Jaarverslag 2014-2015

                    Financieel Jaarverslag 2014

 

Contactgegevens:

Voorzitter (Aileen de Witte): voorzitter@jovdamsterdam.nl

Secretaris (Guy Thoms): secretaris@jovdamsterdam.nl

Penningmeester (Olav Abbring): penningmeester@jovdamsterdam.nl

AB Promotie en Ledenwerving (Berend van den Bosch): promotie@jovdamsterdam.nl