Statutaire Denktank

Statutaire Denktank

 

Afgelopen bestuursjaar is er veel gedoe geweest met betrekking tot het aannemen van de afdelingsstatuten. Landelijk is er een statuutmodel waar we als grootste afdeling van het land onze mening zeker over willen uiten op landelijk niveau. Deze lobby is onder het vorige bestuur al ingezet en wil dit bestuur verder oppakken. Ook de eigen rechtspersoonlijkheid van onze afdeling gaat waarschijnlijk dit bestuursjaar landelijk een thema zijn. Het hoofdbestuur af wil van afdelingen met eigen rechtspersoonlijkheid terwijl afdeling Leiden juist graag een afdeling wil worden met eigen rechtspersoonlijkheid. 

Taken statutaire denktank:

·      Onderzoeken hoe we het landelijkstatuut model kunnen verbeteren in het voordeel van de Amsterdamse afdeling. 

·      Onderzoeken wat de voor en nadelen van eigen rechtspersoonlijkheid voor onze afdeling om een constructieve bijdrage te leveren op het landelijke niveau. 

·      De landelijke lobby verder uitbouwen om de belangen van onze afdeling te behartigen. 

 

Vind jij het ook belangrijk dat onze afdeling op deze punten een zo groot mogelijke bijdrage levert op landelijk niveau dan zijn we op zoek naar jou! Solliciteren geschiedt middels een mail (met motivatie + CV) naar secretaris@jovdamsterdam.nl.