Commissie Politiek

Wat is de commissie Politiek?

De commissie Politiek vormt de politiek-inhoudelijke kern van de afdeling en staat het algemeen bestuurslid Politiek bij in de uitvoering van zijn portefeuille. Naast het verzorgen van de politieke lijn van de afdeling valt tevens het schrijven van persberichten of bijvoorbeeld het uitwerken van politieke stellingen voor een debat. Door het volgen van de actualiteiten op lokaal niveau kan de commissie snel inspringen op lokale gebeurtenissen, waardoor de afdeling hier snel op kan reageren. Hiermee kunnen leden zich ontwikkelijk en kunnen zij vaardigheden verwerven die voor een aspirant-politicus van enorm belang zijn. Omdat de actualiteit voor deze commissie in beginsel leidend is, wordt niet maandelijks vergaderd; het contact verloopt met name informeel via whatsapp.

Hoe word je lid van de commissie Politiek?

De commissies worden per bestuursjaar bij bestuursbesluit ingesteld. Over toelating tot de commissie, alsook de wijze waarop dit dient te geschieden, besluit het bestuur. Om te bewerkstelligen dat iedereen gelijke kansen wordt geboden is besloten om een laagdrempelige sollicitatieprocedure in te stellen. Elk lid van de afdeling kan zodoende bij het bestuur solliciteren, doch aan de sollicitatie zelf worden nauwelijks inhoudelijke eisen gesteld.

Voor de commissie Politiek wordt gezocht naar politiek geïnteresseerde mensen die actief het lokale en landelijke nieuws volgen en hun mening over de actualiteiten willen uitspreken. Daarnaast wordt van leden verwacht dat zij een bijdrage willen leveren aan de politieke lijn van de afdeling. Aangezien een belangrijke taak van de commissie het schrijven van persberichten behelst is enige schrijfvaardigheid noodzakelijk.

Herken jij jezelf in bovenstaande eigenschappen? Het is mogelijk om te solliciteren middels een e-mail naar bestuur@jovdbreda.nl. Daarbij hoeft geen CV te worden bijgevoegd, maar het is wel noodzakelijk dat de sollicitatie wordt vergezeld van een motivatie.