Juni 2014: Het liberale landschap

Het liberale landschap

 
De JOVD herbergt als liberale jongerenorganisatie een bont gezelschap aan leden, die ieder zo hun eigen standpunten en overtuigingen met zich meebrengen. Neem nu maar zoiets als de monarchie: uitgesproken monarchisten, bevlogen republikeinen en de meer ambivalente leden zijn allemaal vertegenwoordigd binnen onze vereniging. Dezelfde verscheidenheid aan meningen is zo ongeveer bij ieder denkbaar onderwerp te vinden, maar toch noemt iedereen zich uiteindelijk toch een liberaal.


Een schets van de JOVD levert al snel een weids en gevarieerd liberaal landschap op. Toch gaat het er in discussie niet zelden toch wat minder idyllisch aan toe: de een verwijt de ander kil en harteloos te zijn, waarna de ander weer reageert met de verdenking ‘socialist!’. Het is wellicht een beetje overdreven, maar de JOVD is bij uitstek een vereniging vol van discussie, of het nu bij een congres is, bij een inspraakavond of binnen besturen.


Klassiek-liberalen en sociaal-liberalen willen bijvoorbeeld nogal eens botsen over allerlei zaken: soms is het een diepgravende discussie over filosofische beginselen, terwijl het op andere momenten een veel pragmatischer discussie is over wat nu precies wel en niet een overheidstaak. Die discussies lopen vaak hoog op en volledig eens worden we het zelden. Dat zou ook maar saai zijn.


Dat gevarieerde ledenbestand zorgt er ook voor dat er altijd wel iets te discussiëren is, dat alles tegen het licht gehouden wordt. Binnen een zeer eensgezinde groep mensen bestaat namelijk altijd het risico dat bepaalde zaken kritiekloos voor waar worden aangenomen en niet meer ter discussie staan. In een vereniging als de onze zie ik dat niet zomaar gebeuren: wat je standpunt ook is, je kunt er zeker van zijn dat er discussie over zal zijn, waarin je zowel medestanders en tegenstanders zult treffen.
Dit is ook de charme van de JOVD: de vele verschillende opvattingen. Een goede discussie, gebaseerd op de feiten, moeten we dan ook nooit uit de weg gaan. Een ordinaire schreeuwpartij zouden we wel uit de weg moeten gaan, net zoals discussies waarbij men feiten wegwuift. Maar hoe verhit de discussie ook moge zijn, uiteindelijk wordt vrijwel ieder brandje geblust aan de bar.


Reageren naar aanleiding van dit opiniestuk kan via politiek@jovddenhaag.nl