Maart 2019: Pulskorvisserij is goed voor de maatschappij!

Pulskorvisserij is goed voor de maatschappij!

Auteur: Daan Verbaan, Commissie Politiek

 

Per juli 2021 zal pulskorvisserij verboden worden. Dat besluit nam het Europees Parlement samen met de Europese Commissie woensdag 13 februari. Daarna wordt het enkel toegestaan voor zes schepen, mits zij willen meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. Dit verbod zal op de lange termijn de Nederlandse rederijen raken, vooral zij die vele investeringen hebben gedaan om pulskorvisserij toe te passen. In het volgende artikel wil ik u duidelijk maken waarom pulskorsvisserij juist de toekomst is als het aankomt op de visserij.

 

Pulskorvisserij is een techniek die wordt toegepast bij het vissen op platvis. Een net wordt hierbij over de bodem van de zee gesleept. Daarna wordt met gebruik van een “puls”, een kleine elektrische schok, ervoor gezorgd dat de bodemvis opspringt, en daardoor wordt gevangen in het net. Het verschil met traditionele boomkorvisserij, is dat bij pulskorvisserij gebruik wordt gemaakt van kabels met elektroden, in plaats van wekkerkettingen. Bij het gebruik van wekkerkettingen wordt er gebruik gemaakt van wrijving met de zeebodem, die voor een opspringeffect zorgen.

 

Volgens het rapport van Wageningen Universiteit Visserij in Cijfers, zijn de voordelen van Pulskorvisserij enorm. Pulskorvisserij zorgde voor een 45% lager brandstofverbruik, in vergelijking met boomkorvisserij. Dit is te danken aan de lagere vissnelheid, het minder zware vistuig en het feit dat er minder wrijving is met de bodem van de zee. In 2012 was het gemiddelde netto overschot in de pulskorvisserij 578 euro hoger per zeedag. Daarnaast is de ongewenste bijvangst minder, waardoor er veel efficiënter en doelgerichter gevist kan worden op bepaalde vissoorten. Tot slot is de visopbrengst bij pulskorvisserij ongeveer € 2,17 per liter gasolie. Bij boomkorvisserij met kettingen is dit € 1,23 per liter gasolie; een verschil van € 0,94 per liter gasolie.

 

Een argument tegen de pulskorvisserij is dat het de bestaande ecologie zou verstoren, en een zware impact zou hebben op de vissen. Dit is echter een foutieve aanname. Volgens een onderzoek van ICES, De International Council for the Exploration of the Sea, waren er juist sterke aanwijzingen dat bodemdieren een grotere overlevingskans hadden bij pulsvisserij, in vergelijking met boomkorvisserij. Een vergelijkbaar onderzoek van ICES toonde daarbij aan dat er naast spiercontracties geen negatieve effecten waren voor hondshaaien, waar initieel wel voor werd gewaarschuwd.

 

Er was daarnaast sprake van juist minder bodemberoering. Dit is te verklaren door het feit dat de pulskor lichter is dan de boomkor, en zich dus minder diep in de bodem graaft. De lagere vissnelheden zorgen daarnaast voor een kleiner totaal beviste zeeoppervlak.

 

De Leewarder Courant geeft eveneens aan dat er juist minder negatieve effecten zijn bij pulskorvisserij. Bij het vissen op tong is er 50% minder bijvangst. Eén derde van de vangst is daarnaast werkelijk tong, terwijl dit bij boomkorvisserij 12% is. Ten slotte heeft de tong die wél gevangen wordt, maar nog niet groot genoeg is, meer kans om te overleven.

 

Om het samen te vatten, is de winst bij pulskorvisserij hoger dan bij boomkorvisserij. Dit komt voornamelijk door het brandstofverbruik, wat 45% lager ligt dan bij boomkorvisserij. Het verschil in opbrengst is ongeveer € 0,94 per liter gasolie, wat pulskorvisserij dus ook milieuvriendelijker maakt. Ook het feit dat er doelgerichter kan worden gevist en de bijvangst kleiner is maakt pulskorvisserij een duurzamere oplossing.

 

Het tegenargument dat pulskorvisserij de bestaande ecologie zou verstoren is daarnaast onwaar. Boomkorvisserij zorgt voor een groter aangetast visoppervlak, groeft zich dieper in de zeebodem en bodemvissen hebben bij boomkorvisserij een lagere overlevingskans. Kortom, pulskorvisserij moet niet verworden tot een taboe maar een eerlijke kans krijgen om op de lange termijn een duurzame oplossing te zijn voor de visserij.