Kascommissie

De kascommissie is statutair verplicht en heeft een controlerende functie ten aanzien van de financiën van de afdeling. De kascommissie wordt tijdens de jaarlijkse afdelingsvergadering benoemd voor de periode van een jaar. Naast de tussentijdse kascontrole voor de voorbereidende afdelingsvergadering en de kascontrole voor de jaarlijkse afdelingsvergadering, kan de kascommissie de penningmeester te allen tijde inzage in de boeken verzoeken. De kascommissie brengt verslag van haar bevindingen uit aan de afdelingsvergadering. De kascommissie bestaat sinds 5 oktober 2018 uit:

-        Dhr. M. de Jong

-        Dhr. J.J. Fokkens