De JOVD Flevoland, de jongerenpartij van de VVD, roept demonstranten op om te stoppen met demonstreren zolang ze niet met realistische oplossingen komen. “Ergens tegen zijn is erg makkelijk, constructief bijdragen aan het provinciebeleid een stuk moeilijker” aldus voorzitter Patrick Vollenbroek.

De jonge liberalen betogen dat het helaas de ‘pijnlijke realiteit’ is dat het aantal grote grazers structureel teruggebracht moet naar 1500. ‘Uit onderzoek blijkt dat het gebied een groter aantal grazers niet structureel aankan, en de huidige staat van het gebied legt die grens zelfs nog lager’. Bijvoederen gaat volgens Patrick Vollenbroek nooit een oplossing voor de lange termijn zijn. ‘Je moet het tot in de eeuwigheid blijven doen, wat vloekt met het idee van vrije en ongerepte natuur in de Oostvaardersplassen’. Toch is volgens de liberalen afschieten wel te rechtvaardigen: ‘niemand wil jaar in jaar uit duizenden dieren een hongerdood zien sterven.’

De jonge VVD’ers zien dat er nog steeds regelmatig wordt gedemonstreerd tegen het afschieten van de grote grazers, terwijl inmiddels ook de rechter het nieuwe beleid heeft goedgekeurd. “Voor die demonstranten heb ik maar één boodschap: kom met oplossingen die op de lange termijn werkbaar zijn. Hier schiet niemand iets mee op.”