Commissies

Commissie Promotie en Ledenwerving

De Commissie Promotie en Ledenwerving van JOVD Friesland stelt zichzelf als doel zoveel mogelijk nieuwe leden te werven voor de organisatie en om die nieuwe leden ook actief te maken binnen JOVD Friesland. Naast onder andere workshops op scholen verzorgt deze commissie ook de promotie van de verschillende activiteiten van onze afdeling.

De Commissie Promotie en ledenwerving bestaat uit de volgende personen:

- David van Asperen 

- Maryse Brandsma

- Erik Jan Bult 

- Job van Koningsveld 

- Marloes van Loon

- Myrthe Smit

- Susan Drenth (auditor)

 

Commissie Politiek

De Commissie Politiek stelt zichzelf als doel om de politieke lijnen van onze afdeling uiteen te zetten. Dit zal zich vertalen in het schrijven van moties en resoluties voor bijvoorbeeld een Algemene Ledenvergadering. Maar ook in het opstellen van opiniestukken of het organiseren van politieke avonden waarin een actueel onderwerp centraal staat en waar vervolgens over wordt gediscussieerd.

De Commissie Politiek bestaat uit de volgende personen:

- Jelle Overbeek

- Rieuwert Lekkerkerker

- Nico Holtrop

- Patrick de Vries 

- Martijn Brands (auditor)

 

Commissie Internationaal

De internationale commissie stelt zichzelf als doel om in dit bestuursjaar een afdelingsreis naar het buitenland te organiseren. Deze commissie zal fungeren als een zelfsturend team. De afdelingsvoorzitter heeft een ondersteunende rol, waarin zij bij- en aanstuurt indien dat nodig wordt geacht.

- Andries Wolthuizen 

- Pim Hafkamp

- Lisan Hidding

- Vacant 

- Hilde Wendel (auditor)

 

 

 

Wil je lid worden van één van de commissies? Vraag aan de auditor of er plek is en solliciteer!