Eind oktober heeft JOVD Friesland een brief naar de Friese gemeenteraden van Ameland, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland gestuurd. Deze vier gemeenten waren niet van plan om hun aandelen in Eneco te verkopen, maar JOVD Friesland heeft hier een andere mening in.

Doordat niet alle besluiten direct na de vergaderingen op het internet verschenen heeft het even geduurd, maar nu weten wij eindelijk wat deze gemeentes besloten hebben.

De raad van Ameland heeft unaniem gekozen om de aandelen houden. Het stuk is ook niet zozeer besproken, maar was een hamerpunt op de agenda. De gemeente Dongeradeel gaan hun aandelen voor een deel verkopen en deels behouden en in Ferwerderadiel heeft besloten tot verkoop over te gaan.

In Kollumerland heeft de raad besloten om unaniem in te stemmen met een amendement van de FNP, VVD en PvdA, om de aandelen te verkopen. Volgens de raad van Kollumerland moet het te verkrijgen geld in eigen gemeente worden besteed aan lokale en vooral duurzame projecten.

Al met al kijkt de JOVD hier positief tegenaan, een meerderheid van de Friese gemeentes heeft straks geen aandelen meer in Eneco.

De brief kun je hieronder lezen:

foto van JOVD Friesland.