Onlangs heeft men van de commotie kunnen meegenieten omtrent IJsstadion Thialf: drie van de vier commissarissen zijn vroegtijdig opgestapt. Na het eeuwenlange besluitvormings-proces van provinciale staten had JOVD de hoop dat Thialf eindelijk door kon met de ver-nieuwbouw.

Helaas, niets bleek minder waar, een nieuwe avontuur in de Thialf-trilogie gaat van wal.

De Commissarissen kregen koudwatervrees met de realisatie dat de planning nooit gehaald kon worden. Het was namelijk de bedoeling om Thialf in 2016 op te leveren. Uit angst heb-ben de heeren in hun wijsheid besloten nader onderzoek te laten doen.

Bestuurders genieten van onderzoek laten doen. Dit blijkt hier niet anders. Bouwadviesbe-drijven, adviesbureaus, advocatenkantoren en anderen werden ingehuurd. Het een naar het andere rapport verscheen over de vernieuwbouw van Thialf. Op 25 september zou daadwer-kelijk een knoop worden doorgehakt, alle grote jongens zaten aan tafel. En wat was de con-clusie van de commissarissen? Meer onderzoek!

Als het aan deze drie, net opgestapte, heeren had gelegen, was er €50 miljoen in onderzoek gestopt en niet in het uiteindelijke vernieuwbouwproject. JOVD Friesland is van mening dat het nu eens gedaan moet zijn met al het gedoe rondom Frieslands (schaats)Hall of Fame. De provincie verliest hierdoor aanzien, wat uiteindelijk zal leiden tot imagoschade.

Kies de juiste mensen voor de juiste posities. De drie commissarissen durfden hun verant-woordelijk niet nemen. Weglopen voor problemen in plaats van uitkomst bieden, daar gelooft JOVD Friesland niet in. Neem verantwoordelijkheid, kom met oplossingen. Pas op de plaats en doorpakken nu!