Commissies en overige afdelingsorganen

De JOVD Hart van Brabant kent een tweetal commissies met een eigen portefeuille: een Promotie en Activiteitencommissie (PrAcCie) en een politieke commissie (PoliCie). Deze commissies hebben ieder een verschillend takenpakket. Daarnaast hebben we ook een kascontrolecommissie en een onafhankelijke Raad van Advies die het bestuur adviseert. Tot slot kunnen de leden invloed uitoefenen op het beleid binnen de vereniging door middel van de Algemene Ledenvergadering.

Heb je vragen? Dan kun je een mailtje sturen naar secretaris@jovdhartvanbrabant.nl