Commissies en overige afdelingsorganen

De JOVD Hart van Brabant kent een tweetal commissies met een eigen portefeuille: een Activiteitencommissie (AcCie) en een politieke commissie (PoliCie). Deze commissies hebben ieder een verschillend takenpakket en mocht je er meer over willen weten kun je de pagina's over de commissies zelf bekijken. Hiernaast hebben we ook een kascontrolecommissie en een onafhankelijke Raad van Advies die het bestuur adviseert. Tot slot kunnen de leden invloed uitoefenen op het beleid binnen de vereniging door middel van de Algemene Ledenvergadering.