Documenten

De JOVD Kennemerland is voornemens om zo transparant mogelijk te werken. Een van de manieren waarop wij dit doen is door middel van deze pagina. Hierop publiceren wij namelijk alle relevante documenten voor onze leden. Zo is het huidige beleidsplan en de begroting voor 2018 terug te vinden op deze pagina.

Het beleidsplan inclusief de begroting voor 2018-2019 van bestuur Duijn I komen binnenkort online. Het is de kern van het bestuursjaar.

De functieprofielen voor het afdelingsbestuur zoals vastgesteld tijdens de buitengewone afdelingsvergadering zijn hier terug te vinden.

Het is van belang te benadrukken dat de functieprofielen enkel gelden als richtlijn om voor beide partijen, zijnde bestuurskandidaten en de ledenvergadering, inzichtelijk te maken wat de verschillende bestuursfuncties inhouden. De functieprofielen mogen dan ook nooit als harde eis geïnterpreteerd worden.

Op 10 september 2018 hebben wij onze VAV gehouden. De notulen zijn binnenkort in te zien.