Documenten

De JOVD Kennemerland is voornemens om zo transparant mogelijk te werken. Een van de manieren waarop wij dit doen is door middel van deze pagina. Hierop publiceren wij namelijk alle relevante documenten voor onze leden. Zo is het huidige beleidsplan en de begroting voor 2018 terug te vinden op deze pagina.

Het beleidsplan inclusief de begroting voor 2018 van bestuur Van der Veldt I is de kern van het bestuursjaar. Daarom vinden wij het van belang dat iedereen ons beleidsplan kan inzien.

De functieprofielen voor het afdelingsbestuur zoals vastgesteld tijdens de buitengewone afdelingsvergadering zijn hier terug te vinden.

Het is van belang te benadrukken dat de functieprofielen enkel gelden als richtlijn om voor beide partijen, zijnde bestuurskandidaten en de ledenvergadering, inzichtelijk te maken wat de verschillende bestuursfuncties inhouden. De functieprofielen mogen dan ook nooit als harde eis geïnterpreteerd worden.

Op 11 september 2017 hebben wij onze VAV gehouden. De notulen zijn vanaf heden in te zien. 

Maandag 26 maart 2018 was de JAV. De notulen zijn via deze link in te zien.