Documenten

De JOVD Kennemerland is voornemens om zo transparant mogelijk te werken. Een van de manieren waarop wij dit doen is door middel van deze pagina. Hierop publiceren wij namelijk alle relevante documenten voor onze leden.

Het beleidsplan voor 2018-2019 van bestuur Duijn I is hier te vinden. Het is de kern van het bestuursjaar.

De functieprofielen voor het afdelingsbestuur zoals vastgesteld tijdens de buitengewone afdelingsvergadering zijn hier terug te vinden.

Het is van belang te benadrukken dat de functieprofielen enkel gelden als richtlijn om voor beide partijen, zijnde bestuurskandidaten en de ledenvergadering, inzichtelijk te maken wat de verschillende bestuursfuncties inhouden. De functieprofielen mogen dan ook nooit als harde eis geïnterpreteerd worden.

De stukkenbundel voor de BAV op 28 juni 2019 kan hier bekeken worden.