JOVD Leiden; luister naar de omwonenden, houd de Rembrandtbrug wit!
 
De JOVD Leiden (liberale jongeren) roept de Leidse inwoners op tot verzet door zich vanavond bij de inspraakavond van de gemeente te uiten vóór een witte Rembrandtbrug. Naar aanleiding van het voorstel van Erfgoed Leiden en Omstreken overweegt de gemeente Leiden namelijk om de Rembrandtbrug (bij Molen de Put en te zien vanaf het Kort Rapenburg) in Engels rood te verven. De JOVD Leiden ziet niks in dit voorstel. Op dit moment is de brug wit en biedt zij een prachtig beeld over het Galgewater. Veel toeristen en Leidenaren vinden de brug een typerend element van de Leidse binnenstad. Hiervan getuigen niet alleen de vele foto’s maar ook de grote ophef die ontstond toen bekend werd dat de gemeente voornemens was de brug een donkerbruine kleur te geven.
 
Als JOVD Leiden springen wij in de bres voor de buurtbewoners en steunen de Vrienden van de Rembrandtbrug die een petitie zijn begonnen tegen de verandering van de brug. Het lijkt ons niet meer dan logisch dat de mensen die elke dag uitkijken op de brug uiteindelijk een doorslaggevende stem hebben in hoe de brug eruit zou moeten zien. Uit de petitie en de lokale participatie van de wijkbewoners blijkt dat men niks ziet in een kleurwijziging en wij roepen de gemeente dan ook op om dit onpopulaire plan niet door te voeren.
 
Naast het argument dat de buurt tegen is bestaat er nog een belangrijk punt. Wethouder Laudy (VVD) baseert zich namelijk ook op een vreemd standpunt, hij stelt dat de brug vroeger een donkerbruine kleur zou hebben gehad. De brug werd echter pas in 1983 gebouwd, daarvoor ging er nog een pontje over het Galgewater. Leidenaren zijn dus altijd bekend geweest met een witte Rembrandtbrug. Om dan te stellen dat de gemeente zich zou moeten baseren op een brug die in de zeventiende eeuw mogelijk nog donkerbruin was getuigt van weinig realiteitsbesef. Wij vragen ons af of de wethouder ook van plan is om de naastgelegen nieuwbouw in de zeventiende-eeuwse staat terug te brengen.
 
We roepen dan ook VVD-wethouder Laudy op om af te zien van het plan en te luisteren naar de bezwaren van de omwonenden. Iets anders zou niet alleen kwaad bloed zetten maar ook rechtstreeks indruisen tegen de beginselen van vrijheid en democratie. De gemeente moet er immers zijn vóór haar burgers en niet andersom.