Raad van Advies

De Raad van Advies is een zelfstandig orgaan van de afdeling. De Raad van Advies heeft als taak het afdelingsbestuur en de afdelingsvergadering zonder last of ruggespraak te voorzien van steun, bijstand en advies en het karakter van de afdeling te waarborgen.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende personen:

- Alexander de Bree

- Max Magée

- Simon Hellendall

- Sophie Swart