Besturen e.t.

Bestuur Noteborn II
Voorzitter: Guliver Noteborn
Secretaris: Mylene Vinken
Penningmeester: Pieter Willems
Algemeen Bestuurslid Organisatie en Promotie- en Ledenwerving: Zakaria Faiz
Algemeen Bestuurslid Politiek: Sabrina Kicken
Algemeen Bestuurslid Scholing: Emiel Warnier


Bestuur Uduba II
Voorzitter: Anthony Uduba 
Secretaris: Guliver Noteborn
Penningmeester: Pieter Willems 
Algemeen Bestuurslid Organisatie: Mylène Vinken

Bestuur Uduba I
Voorzitter: Anthony Uduba 
Secretaris: Celine Verkroost
Penningmeester: Guliver Noteborn
Algemeen Bestuurslid Organisatie: Cas Cratsborn
Algemeen Bestuurslid Promotie- en Ledenwerving: Mylène Vinken

Bestuur Noteborn I 
Voorzitter: Guiseppe Noteborn
Secretaris (tot oktober 2017): Niels Berends
Secretaris (vanaf oktober 2017): Celine Verkroost
Penningmeester (tot september 2017): Cas Cratsborn
Penningmeester (vanaf september 2017): Anthony Uduba
Algemeen Bestuurslid Promotie- en Ledenwerving (tot september 2017): Milan Mevis
Algemeen Bestuurslid Promotie- en Ledenwerving (vanaf april 2018): Mylène Vinken

Bestuur Van der Elsen I
Voorzitter: Joris van der Elsen
Secretaris: Milan Mevis
Penningmeester: Guiseppe Noteborn

Bestuur Beckers I
Voorzitter: Nicky Beckers
Secretaris: Pepijn Maatman
Penningmeester: Job Nijhoff
Algemeen Bestuurslid Promotie- en Ledenwerving: Bart Dings
Algemeen Bestuurslid Politiek: Joris van der Elsen