De JOVD, de onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD, is geschokt door de onthulling dat Nederlandse veiligheidsdiensten eind 2012 1,8 miljoen telefoongegevens verzameld hebben. Eerder ontkende minister Plasterk nog iedere Nederlandse betrokkenheid door de verantwoordelijkheid bij de NSA neer te leggen. Volgens de jonge liberalen is het aftreden van de minister van Binnenlandse Zaken nu de meest verstandige optie.


JOVD-voorzitter Christiaan Kwint: “Er kunnen slechts twee redenen zijn waarom
Plasterk eerder de Nederlandse rol ontkende: of de minister heeft gelogen, of hij
heeft zijn ambtenarenapparaat niet onder controle. In beide gevallen zou aftreden
gepast zijn.”


Ook stelt de JOVD dat het aftreden van minister Plasterk een sterk signaal zou zijn.
“De vrijheid van talloze Nederlanders is geschonden. Door af te treden kan de
minister laten zien dat hij de ernst van deze zaak erkent. Dit is dé manier om
krachtig afstand te nemen van massale spionagepraktijken” aldus JOVD-voorzitter
Kwint.