De JOVD, de onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD, heeft Alexander Pechtold uitgeroepen tot Liberaal van het Jaar 2013. De D66-leider ontvangt deze prijs vanwege zijn inzet voor economische hervormingen. Ook roemt de JOVD zijn pleidooien voor privacy en het openbreken van het sociaal akkoord.


JOVD-voorzitter Christiaan Kwint: “Alexander Pechtold stond het afgelopen jaar
vooraan met zijn pleidooi voor lastenverlichtingen en tegen het uitstelgedrag van de
polder. Helaas heeft het kabinet met deze liberale handreikingen te weinig gedaan.”


De D66-fractievoorzitter geeft aan verheugd te zijn met het ontvangen van deze
titel. “Deze prijs is een stimulans om door te gaan met het het hervormen en
moderniseren van onze economie. Daarnaast blijf ik ervoor waken dat het
liberalisme niet versmald wordt tot het versterken van onze economie. We moeten
liberale waarden als keuzevrijheid van het individu blijven bevechten op
conservatieve krachten die groepsdenken en groepsdwang proberen op te
dringen.”


De Liberaal van het Jaar is een prijs die jaarlijks door de JOVD wordt uitgereikt aan
een persoon die zich heeft ingezet voor belangrijke liberale kernpunten. Eerdere
winnaars waren onder anderen Hans Teeuwen, Neelie Kroes en Gerrit Zalm.