Naast de Landstrijdkrachten, de Zeestrijdkrachten, de Luchtstrijdkrachten en de Koninklijke Marechaussee moet er een nieuwe tak van de Krijgsmacht komen: de Cyberstrijdkrachten. Hiervoor pleit Hoofdbestuurslid Jim van Mourik in dagblad Trouw.

Cyberstrijdkrachten als vijfde poot van de Krijgsmacht

Anno 2015 is vrijwel iedere Nederlander dag en nacht verbonden met het internet. Zo’n beetje alle systemen in de samenleving worden digitaal aangestuurd: bankzaken,verkeerssystemen en zelfs de drinkwaterzuivering. Helaas hebben ook criminelen, terroristen en kwaadwillende overheden de voordelen van het internet ontdekt. Georganiseerde hackers zijn in staat om vanaf een zolderkamer het internationaal bankverkeer plat te leggen en overheden weten de systemen van vijandige kerncentrales met succes te kraken. Al deze ontwikkelingen maken een doeltreffendere aanpak van cyberbedreigingen noodzakelijk.

Het geeft hoop dat minister Opstelten heeft aangekondigd dat Nederland ‘leidend’ moet zijn als het gaat over Cyber Security, maar verder dan het halfslachtig instellen van verschillende taskforces, commissies en coördinerende organen komt Nederland vooralsnog echter niet. Na woorden is het nu tijd voor daden.

Het is hoog tijd dat Nederland de slagkracht van deze organisaties bundelt in het ministerie van Defensie. Dit ministerie is een logische keuze, omdat Defensie zich zowel intern als extern inzet voor een veiliger Nederland. De bedreigingen op internet zijn immers allang niet meer alleen civiel van aard, nu ook terroristische groeperingen en landen als Rusland de cyberoorlog hebben ontdekt. Dit land heeft in 2007 immers al succesvol cyberaanvallen ingezet tegen NAVO-bondgenoot Estland.

Naast de Landstrijdkrachten, de Zeestrijdkrachten, de Luchtstrijdkrachten en de Koninklijke Marechaussee moet er daarom een nieuwe tak van de Krijgsmacht ontwikkeld worden: de Cyberstrijdkrachten. Een voordeel van deze indeling is de heldere structuur: één verantwoordelijk minister, één commandant en verschillende commando’s daaronder. Dit zorgt ervoor dat Cyber Security nooit een ondergeschoven kindje kan worden.
Door alle bestaande taken op het gebied van Cyber Security bij deze Cyberstrijdkrachten te voegen, wordt expertise gebundeld en kan er slagvaardig worden opgetreden. Dit krijgsmachtdeel moet niet alleen essentiële overheidsorganisaties, maar ook de ICT-netwerken van bedrijven en particulieren beschermen. Zo wordt in Nederland één groot, veilig en vrij internet bewerkstelligd. Dit dient ook economische belangen: ook voor grote bedrijven is een vrij en veilig internet noodzakelijk.

Een brede, integrale aanpak en bundeling van expertise en slagkracht zal van Nederland het virtueel veiligste land ter wereld maken. Naast economische winst in de vorm van een sterker vestigingsklimaat, zal Nederland aanzien verkrijgen bij haar militaire bondgenoten. De investering zal zich dus driedubbel terugbetalen: veiligheid, economie en internationale statuur. Minister Hennis weet wat haar te doen staat.