De JOVD, de politieke jongerenorganisatie van de VVD, is teleurgesteld over het aftreden van minister Hennis van defensie. In de ogen van de jonge liberalen lost dit het échte probleem bij Defensie - het structurele gebrek aan budget - niet op. Voorzitter Splinter Chabot: “Het opstappen van de minister is een signaal voor de onderhandelaars dat er nu écht geïnvesteerd moet worden”.

De JOVD pleit voor het in ere herstellen van het Nederlandse Defensieapparaat en roept de onderhandelende partijen op tot actie. Chabot: ‘’Laat dit een wake-up call zijn voor de formerende partijen om de NAVO-norm van 2% Defensie-uitgaven per jaar te behalen.”

Chabot: ‘’Het vertrek van de minister is symboolpolitiek. Minister Hennis heeft jarenlang zo goed mogelijk beleid gevoerd, maar met het huidige budget was het een kwestie tijd tot het een keer écht fout zou gaan.’’