Een delegatie van jonge liberalen ging afgelopen week op werkbezoek bij het grootste vluchtelingenkamp van Jordanië. “Een indrukwekkende ervaring”, aldus landelijk voorzitter Rutger de Ridder, die meeging op reis. “Wat ons betreft moeten de Europese Unie en Nederland Jordanië blijven ondersteunen om opvang in de regio zo duurzaam mogelijk te maken.”
 
De jonge liberalen hebben een positief gevoel overgehouden van het bezoek aan het vluchtelingenkamp Al-Zaatri, dat huisvesting biedt aan ruim 80.000 vluchtelingen. Dit ondanks de erbarmelijk omstandigheden aan de grens van Jordanië met Syrië en Irak. De Ridder: "Dit kamp en de vrijwilligers van het kamp proberen ervoor te zorgen dat deze generatie vluchtelingen geen verloren generatie is. Dat moeten we koesteren en ondersteunen." De JOVD'ers merken op dat veel meer middelen - ook vanuit Nederland - nodig zijn om tot een duurzame oplossing te komen.
 
De jonge VVD’ers zijn ervan overtuigd geraakt dat Jordanië als model kan dienen voor de regio als haven van veiligheid en stabiliteit. "De Nederlandse regering moet hier niet alleen kennis van nemen, maar hier juist actief aan bijdragen.” De Ridder noemt kennisoverdracht en gericht investeren in de economie middelen die ervoor kunnen zorgen dat de ruim 1,2 miljoen vluchtelingen in Jordanië een bestaan op kunnen bouwen en niet afreizen naar Europa. 

Foto's: Koen Bokhorst