De JOVD is zeer ontstemd over het sociaal akkoord dat vandaag gesloten werd tussen werkgevers, werknemers en kabinet. De rekening van de crisis wordt nu wederom doorgeschoven naar toekomstige generaties. Zo wordt het ontslagrecht nauwelijks hervormd en blijft de WW-duur drie jaar. Als klap op de vuurpijl wordt de 3%-norm voor 2014 nu eigenlijk al losgelaten.

In een eerste reactie laat Jarico Vos, voorzitter van de JOVD, weten dat wat hem betreft de polder beter onder water gezet kan worden. Vos: ‘Wat ons betreft veegt de VVD-fractie in de Tweede Kamer deze plannen direct van tafel.’ De JOVD had vooraf al weinig vertrouwen in het sociaal overleg, maar dit akkoord overtreft alle verwachtingen in negatieve zin. Het akkoord is volgens de liberalen vooral bijzonder slecht voor de jongeren in Nederland. Vos: ‘In tijden waar het voor sommige jongeren bijna onmogelijk is om een baan te krijgen, weigert het kabinet plannen te maken om de arbeidsmarkt los te trekken. Daarnaast wordt door de 3%- norm nu los te laten de rekening voor de crisis straks betaald door de degenen die er de minste schuld aan hebben, namelijk de jongeren.’ 

Foto: NRC, Anouk Eigenraam