“Voer geen elektronisch patiëntendossier in!” Dat is de oproep van JOVD voorzitter Martijn Jonk aan de Eerste Kamer. De senatoren stemmen dinsdag over het voorstel. De JOVD is vanaf het begin al tegen de invoering van dit dossier en zij zijn dan ook blij dat de VVD in Eerste Kamer tegen dit voorstel lijkt te zijn. “Het is alleen ongelooflijk vreemd dat de VVD in de Tweede Kamer er toch mee in heeft gestemd. Ik ben erg blij met de Eerste Kamer fractie.”

De liberale jongeren vrezen een onwenselijke inbreuk op de privacy van de patiënten. Volgens de JOVD zijn er onvoldoende waarborgen tegen misbruik van het EPD. Als het aan Jonk ligt, wordt er onmiddellijk gestopt met het verder invoeren van een landelijke elektronisch patiëntendossier. “Het biedt te weinig voordelen voor de medische professional en kan alleen maar leiden tot misbruik en een gebed zonder end op ICT-gebied. Ondanks de verbeteringen die de minister al heeft voorgesteld” aldus Jonk.

Dat de digitalisering grote voordelen kan bieden, beseft ook de JOVD zich. Daarom pleiten de jongeren voor de invoer van een Elektronisch Medicatie Dossier (EMD). In dit digitale dossier staat de medicinale geschiedenis van de patiënt beschreven. Op deze manier wordt het voor zorgverleners eenvoudiger om de juiste medicijnen voor te schrijven. Dit dossier voorkomt daarnaast dat er mogelijk levensgevaarlijke fouten ontstaan door verkeerd voorgeschreven medicatie. Natuurlijk moeten er ook in dit systeem de nodige waarborgen bestaan om de privacy van de patiënt te beschermen. “Wij zien hier mogelijkheden door de patiënt zelf eigenaar te maken van het dossier en hem of haar op de hoogte te stellen wie wanneer inzage heeft gehad in het dossier. Zorgverleners die hier misbruik van maken, moeten zwaar gestraft worden” vindt Jonk.
Minister Schippers staat voor een duidelijke opdracht volgens de JOVD. Martijn Jonk: “Er moet een nieuw plan komen op basis van het medicatiedossier waarbij voorop moet staan dat het dossier van de patiënt zelf is en veel aandacht moet zijn voor privacy. Kortom: het plan moet terug naar de tekentafel.”