JOVD'er Niels Bos is 3e jaars student European Studies in Maastricht en was aanwezig bij het IFLRY- congres in Thessaloniki. IFLRY is onze wereldwijde liberale partner. Lees hier over zijn ervaring. 

Klik hier en ga direct naar het artikel.