Op 28 november ondertekende de JOVD een oproep en sloot zich aan bij het persbericht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Samen met de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), en de politieke collega’s van CDJA, DWARS, PerspectieF en de Jonge Democraten vormden we één front om te zorgen dat de overheid de verstopte bezuinigingsmaatregel op het onderwijs niet uitvoert.

"Investeer in onderwijs en daarmee in de toekomst, in plaats van het hanteren van verkapte bezuiniging in de vorm van een 'doelmatigheidskorting'!", aldus onze Voorzitter ai.i. Splinter Chabot.

Los van het RTL Nieuws werd aan de oproep aandacht besteed in het Parool, de Metro en op de radio.

Lees hier het artikel van RTL-nieuws.