Splinter Chabot is benoemd tot waarnemend voorzitter van de JOVD. Tijdens het JOVD-congres op 30 september en 1 oktober kozen de JOVD-leden een nieuw hoofdbestuur.

De volgende leden zijn door de algemene ledenvergadering benoemd in het Hoofdbestuur van de JOVD:

Landelijk Voorzitter a.i., Landelijk Vicevoorzitter, portefeuille Voorlichting en Marketing – Splinter Chabot
Landelijk Secretaris a.i., Algemeen Bestuurslid Politiek- Lex Cornelissen
Landelijk Penningmeester – Daan Looij
Algemeen Bestuurslid Organisatie – Siem van Ostaden
Algemeen Bestuurslid Opleiding en Training – Bram Roodhart