De JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, spreekt haar verbazing uit over de steun van VVD-leider Mark Rutte aan Guy Verhofstadt als kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Volgens de liberale jongeren passen de federale pleidooien van Verhofstadt niet bij het verkiezingsprogramma van de VVD, getiteld ‘Europa waar nodig’.

JOVD-voorzitter Christiaan Kwint: “Waar de VVD staat voor een Europa dat een pas op de plaats moet maken, pleit Verhofstadt al jaren voor een federaal Europa. Dit is volstrekt tegenstrijdig.”

Eerder uitte de JOVD ook al kritiek op de inconsistente Europese lijn van de VVD. “Dit is de zoveelste draai van de VVD op dit dossier. Hoog tijd voor de VVD om te kiezen voor een eenduidige en realistische Europakoers” aldus voorzitter Kwint.