De Nederlandse regering moet Turkije nu definitief uitsluiten als potentiële lidstaat van de Europese Unie. Daartoe roept de JOVD op nadat bekend werd dat er alsnog een Turkse minister in Nederland is aangekomen om Turkse Nederlanders in Nederland toe te spreken. 

“Het regime en de ministers van de autocraat Erdogan zijn niet welkom om in Nederland campagne te voeren. Door Nederland een fascistisch en nazistisch land te noemen is Turkije over de laatste grens gegaan” aldus voorzitter Rutger de Ridder. “U en uw ministers zijn niet welkom. Nu niet. Nooit niet!”

In Turkije worden mensenrechten geschonden en wordt het werk van kritische journalisten en politici onmogelijk gemaakt. De jonge liberalen zijn al langer kritisch op Turkije. De Ridder: “Het is nu tijd om als Nederland in daden dezelfde koers vast te houden richting het dictatoriale regime van Erdogan en Turkije definitief uit te sluiten voor potentiële toetreding EU!”