Privacyprotocol

Privacyprotocol van de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie

Sinds jaar en dag staat privacy centraal als één van de voornaamste politieke standpunten van de JOVD. Met de intrede van de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25 mei 2018, is hier vanuit de Europese Unie nog meer de nadruk op gelegd. De JOVD ziet dit dan ook als hét moment om haarzelf op dit gebied te profileren.

In de komende periode zal een uitgebreid privacyprotocol worden gepubliceerd. Ondersteund door de inspanningen van de privacycommissie zal het Algemeen Secretariaat der JOVD op deze pagina verschillende privacystukken aanbieden. Binnenkort zal op deze pagina tevens een uitgebreid privacy en cookiebeleid gepubliceerd worden.

Dag na dag werken wij naar een privacybewustere vereniging. Significante updates betreffende wijzigingen op deze pagina zullen je middels de interne ledenomgeving worden bijgebracht.

 

Contact

De JOVD heeft nog geen functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. Tot die tijd zal de Landelijk Secretaris deze verantwoordelijkheid dragen. Voor vragen en of opmerkingen met betrekking tot het privacyprotocol kun je contact opnemen via privacy@jovd.nl of telefonisch via +31 (0)6 46 02 75 09.