Commissie Politiek

Commissie Politiek

Binnen deze commissie krijgen leden de mogelijkheid om activiteiten te organiseren ter versterking van de ontwikkeling van leden van onze afdeling. Hierbij kun je denken aan thema-avonden, lezingen, debatten en excursies naar interessante bestemmingen. Daarnaast wordt verwacht van leden van de commissie dat zij een sterke interesse hebben in alles wat er op politiek terrein gebeurt. Het gaat dan niet slechts om landelijke of internationale politieke ontwikkelingen, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Wanneer er dingen gebeuren binnen het gebied van de afdeling die indruisen tegen de politieke standpunten van de JOVD - bijvoorbeeld het beleid van de gemeente Nijmegen - dan kan deze commissie overgaan tot het schrijven van een kritisch persbericht. Deze persberichten worden vaak in de media opgepikt. Bovendien dient de commissie als platform voor het schrijven van moties en resoluties die namens de afdeling op landelijke congressen worden ingediend.

Coördinerend bestuurslid: Tiro Schepers - politiek@jovdnijmegen.nl