‘De scheiding tussen geloof en innovatie’ Nijmeegse liberale jongeren keuren besluit college af

De Nijmeegse liberale jongeren van de JOVD Nijmegen zetten zich opnieuw sterk af tegen het besluit
van de gemeente Nijmegen om het Jonkerbosplein als locatie aan te wijzen voor de nieuw te bouwen
Eyup Sultan moskee. Deze beslissing roept bij ons sterke verontwaardiging op en is niet te rijmen met
de economische ambities van de gemeente Nijmegen, aldus de jonge liberalen.
 
Deze verontwaardiging komt voornamelijk voort uit het feit dat het Jonkerbosplein aan de Novio
Tech Campus grenst. Juist voor dit gebied heeft de gemeente de ambitie om dit door te ontwikkelen
tot een aantrekkelijke, toekomstgerichte werklocatie voor technologische bedrijven. De JOVD zet
grote vraagtekens bij het samengaan van deze ambitie met de nieuwbouw van de moskee. Voor de
levensvatbaarheid van de campus is het belangrijk dat de directe omgeving qua functie en uitstraling
zo veel mogelijk past bij die van de campus. Daarnaast zorgt het verkeer in de omgeving voor veel
drukte en geluidsoverlast. Een drukbezochte moskee zal enkel voor meer verkeer en geluidsoverlast
in de omgeving zorgen en zal de verkeersveiligheid niet ten goede komen. De jonge liberalen zijn
zeker niet tegen de nieuwbouw. Aan deze locatie hangen volgens hen alleen te veel nadelen.
 
Volgens de JOVD stelt het college zich in deze situatie op als een onbetrouwbare zakenpartner. De
nieuwe bedrijven die zich al gevestigd hebben op de campus kunnen niet rekenen op de steun van
het college op de lange termijn. Dergelijke tegenstrijdigheden kunnen enkel de reputatie van de
gemeente Nijmegen als zakenpartner schaden en ertoe leiden dat nieuwe innovatieve bedrijven
Nijmegen zullen vermijden. Dit is doodzonde aangezien Nijmegen door de Radboud Universiteit en
de HAN over voldoende kennis beschikt om een koploper te zijn in het innovatieve bedrijfsleven,
aldus de Nijmeegse afdeling van de JOVD.