De Nijmeegse liberale Jongeren van de JOVD vinden de nieuwe kliklijn voor studenten een stap te ver. Het in kaart brengen van studentenwoningen maakt een dusdanige inbreuk op de privacy en het recht om ongestoord te wonen in je eigen woning dat deze in Nederland geen plaats kan hebben.

Dat studenten zich ook dienen te gedragen onderschrijven wij volledig, wij moedigen bewoners dan ook aan om studenten aan te spreken op ongewenst gedrag en om meldingen van overlast en rommel te doen bij de bevoegde instanties. Het heft in eigen handen nemen is echter niet de juiste oplossing. Je kunt niet zomaar lijstjes gaan maken van studentenhuizen en ongewenst gedrag. Dit heeft geen plaats in een vrije samenleving zoals wij in Nederland hebben. Daarnaast is het moeilijk te bepalen aan de hand van wat voor factoren je melding moet doen, en maakt het de kloof tussen studenten en omwonenden alleen nog maar groter.

De jonge liberale zien deze kliklijn dan ook het liefst zo snel mogelijk verdwijnen zodat studenten ook weer kunnen leven zonder bang te zijn ‘verklikt’ te worden. Al doet dit natuurlijk niet af aan de verantwoordelijkheid van studenten om rekening te houden met omwonenden. Hier is een taak voor de gemeente weggelegd om iets te doen met dit signaal, en meldingen van overlast en illegale kamerpanden serieuzer te nemen. Daarbij dient er waar nodig in lijn met de verantwoordelijkheden van de gemeente daadkrachtiger gehandhaafd te worden.