De Nijmeegse afdeling van de JOVD (jongeren van de VVD) is blij dat de Raad van de gemeente Nijmegen heeft besloten om niet over te gaan tot het instellen van een quotum voor kamerpanden. Het invoeren van een quotum zou betekenen dat er een maximum wordt gesteld aan het aantal kamerpanden per straat. Een aantal Nijmeegse burgers had om deze maatregel verzocht, omdat zij lijden onder de overlast die door studenten veroorzaakt wordt.

Het valt niet te ontkennen dat studenten overlast kunnen veroorzaken. Dit betreft echter maar een klein deel van deze groep, het merendeel van de studenten in Nijmegen veroorzaakt geen overlast voor buurtbewoners. Het instellen van een quotum zou daarom naar onze mening niet in verhouding staan tot de hoeveelheid overlast. Deze maatregel heeft namelijk gevolgen voor alle studenten in Nijmegen, een groep die goed is voor een aandeel van meer dan 10% in de totale bevolking van de stad. Kortom, een zeer schadelijke maatregel voor de studentenstad Nijmegen.

Er zijn genoeg andere methoden van handhavend optreden voor het tegengaan van overlast veroorzaakt door studenten. Het maken van goede afspraken, het instellen van een meldpunt of in het uiterste geval politieoptreden zijn al een goed begin. Op deze manier wordt het probleem aangepakt bij de bron, zonder dat duizenden andere studenten hieronder lijden.

Ten slotte moet de gemeente er voor waken dat zij met allemaal nieuwe regels potentiële kamerverhuurders niet teveel afschrikt. Het moet namelijk niet zo zijn dat door de grote regeldruk kamerverhuur zo onaantrekkelijk wordt dat er weer een tekort ontstaat.