Liberale jongeren spreken zich uit : ‘Verlies van €21 miljoen door opeenstapeling van fouten is een grote blamage voor de Gemeente Nijmegen’

De Gemeente Nijmegen heeft vorig jaar zomer €21 miljoen betaald aan slachthuis Hilckmann. Het geld was in eerste instantie bedoeld als verhuisvergoeding zodat er plaats kon worden gemaakt voor woningbouw. Nu Hilckmann zijn deuren heeft gesloten en alle communicatie met de gemeente heeft verbroken kan de gemeente waarschijnlijk fluiten naar de 21 miljoen.

De transactie is omgeven door grove fouten. Zo werd het geld verstrekt zonder eerst de boeken van het bedrijf te hebben bekeken. Het college baseerde het vertrouwen op het feit dat externe partijen bereid waren een lening van enkele tientallen miljoenen aan Hilckmann te verstrekken. Verder heeft de gemeente geen voorwaarden aan de lening gesteld. De Nijmeegse afdeling van de JOVD keurt deze schandelijke gang van zaken sterk af.

De liberale jongeren zijn van mening dat een gemeente geen deel zou moeten nemen aan verkwisting van geld op een dergelijk grote schaal. Ze vrezen dat de inwoners uiteindelijk de dupe worden van dit bestuurlijke onvermogen van het college. Het roekeloos omspringen met gemeentegeld is een slechte zaak die niet zomaar in de doofpot kan worden gestopt. Het college heeft grove steken laten vallen, aldus de jongeren van de Nijmeegse JOVD.