De Nijmeegse afdeling van de JOVD, de jongerentak van de VVD heeft haar bedenkingen bij de beslissing van het college van burgermeester en wethouders om het Jonkerbosplein als voorkeurslocatie aan te wijzen voor de nieuwbouw van de Eyup Sultan Moskee. ‘’Wij zijn niet tegen de nieuwbouw van de moskee maar aan deze locatie kleven te veel nadelen.’’ Aldus de liberale jongeren.

Een groot nadeel in de ogen van de Nijmeegse JOVD is de hoge parkeerdruk rondom het Jonkerbosplein door de aanwezigheid van het Goffert stadion. Niet alleen het parkeren wordt problematisch. Het verkeer rondom het Jonkerbosplein zal ook alleen maar toenemen. Deze toename is zeer onwenselijk aangezien de verkeersruk momenteel al hoog is. De verkeersveiligheid kan in het gedring komen, aldus de VVD-jongeren.

Verder is de voorkeurslocatie een economisch groeigebied waar veel beginnende bedrijven zijn gevestigd. De Nijmeegse JOVD vreest  dat de komst van een moskee de economische groei zal gaan beperken. Deze bedrijven maken bovendien ook gebruik van het parkeerterrein.

De liberale jongeren begrijpen de opvatting van het college dat een link met de stad belangrijk is voor een moskee en dat ze daarom de moskee niet willen wegstoppen op een bedrijventerrein. Echter zal met de komst van de moskee op deze locatie de parkeerdruk en verkeersdrukte nog verder toenemen en zal de economische groei van het gebied in gevaar kunnen komen. ‘’Wij zijn echt niet tegen de komst van een moskee, maar niet koste wat kost.’’ Aldus Jitse Arendsen, voorzitter JOVD Rijk van Nijmegen c.a..