Afdelingsvergadering

De afdelingsvergadering is het hoogste orgaan van onze afdeling. Alle leden van de afdeling hebben toegang tot de afdelingsvergadering en mogen meespreken- en besluiten over de te volgen lijn van onze afdeling. 

Minstens tweemaal per jaar komt de afdelingsvergadering bijeen: eenmaal in de periode tussen januari en de landelijke jaarlijkse algemene vergadering (de jaarlijkse afdelingsvergadering) en eenmaal in de periode tussen juni en de landelijke voorbereidende algene vergadering (de voorbereidende afdelingsvergadering). Daarnaast kan voorkomen dat er een buitengewone afdelingsvergadering gehouden wordt, op verzoek van het afdelingsbestuur, het hoofdbestuur of van minimaal vijf leden van de afdeling. 

Indien er een afdelingsvergadering wordt gehouden ontvangen alle leden uiterlijk veertien dagen van te voren hiervan per e-mail de uitnodiging met voorlopige agenda. Dit zodat iedereen de kans heeft te komen. Leden die verhinderd zijn, kunnen een ander lid machtigen om namens hem te stemmen door uiterlijk 24 uur voor aanvang de vergadering een e-mail te sturen aan secretaris@jovdrijnmond.nl