ROTTERDAM - De JOVD Rijnmond is van mening dat de accreditatie van de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) zo snel mogelijk moet worden ingetrokken. Daarnaast trekt zij de ANBI-status en deelname aan het Erasmus+ programma van de universiteit in twijfel. De JOVD Rijnmond is geschokt over de uitspraken van de rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam. Recent stelde de rector op de Turkse televisie, dat tegenstanders van de Turkse staat volgens de Koran de doodstraf mogen krijgen. Hiermee draagt de rector, als hoofd van een onderwijsinstelling, bij aan discriminatie op basis van politieke voorkeur.

Dit is niet het eerste incident waarbij de rector haatzaaiende uitspraken doet. Eerder stelde de rector al dat moslimmannen hun vrouwen mogen slaan, noemde hij Koerden honden, en maakte hij enkele Turks-Nederlandse kandidaten voor het Europees Parlement uit voor landverraders. De JOVD Rijnmond is van mening dat onderwijsinstellingen een verbindende rol dienen te spelen in onze samenleving. De IUR speelt op dit moment echter juist een segregerende rol.

De regering kan de wettelijke erkenning van universiteiten of hogescholen intrekken als gevolg van discriminerende of haatzaaiende uitlatingen. Door een wetsvoorstel, dat is aangenomen in 2017, kan zij dit nu ook doen bij universiteiten of hogescholen die niet door de overheid bekostigd worden. De JOVD Rijnmond roept de minister dan ook op om de accreditatie van de IUR zo snel mogelijk in te trekken.

Tot slot is de IUR officieel deelnemer van het gesubsidieerde Erasmus+ programma en heeft zij een ANBI-status. Voor beide dient een instelling te voldoen aan strenge anti-discriminatievoorwaarden. Volgens de JOVD Rijnmond zorgt de rector er met zijn uitspraken voor dat de IUR niet aan deze voorwaarden voldoet. De JOVD Rijnmond pleit dan ook voor directe verwijdering van de IUR uit het Erasmus+ programma. Ook had de universiteit volgens de JOVD Rijnmond op basis van deze incidenten al jaren geleden haar ANBI-status moeten verliezen.