JOVD Rijnmond maakt zich zorgen om de houding van de VVD in het debat rondom het Feyenoord City project. In de raadsvergadering van 6 september heeft VVD als coalitiepartner weten te voorkomen dat de oppositie een beoordelingsrapport in handen kreeg over de business case van Feyenoord City. JOVD Rijnmond maakt zich zorgen over de integriteit van de VVD fractie en ziet dat de fractie hiermee een flink aantal verkiezingsbeloftes dreigt te breken.

In het VVD verkiezingsprogramma staat: ‘Wij staan voor transparant, verantwoordelijk en efficiënt bestuur. De gemeentelijke financiën zijn onder ons gezond, betrouwbaar, en voorspelbaar: wij geven niet meer uit dan er binnen komt.’

In lijn met deze beloftes van de VVD, had de VVD fractie als eerste aan de noodrem moeten trekken toen de zorgwekkende berichten over Feyenoord City bekend werden, aangezien de gemeente 135 miljoen euro bijdraagt aan het project. In plaats daarvan zien wij nu dat zij actief meewerkt aan het achterhouden van een rapport naar de gemeenteraad, wat van een groot gebrek aan transparantie getuigt. Het gaat hier om 135 miljoen aan belastinggeld dat besteed gaat worden aan een prestigeproject waarvoor draagvlak onder supporters lijkt te ontbreken en waarvan de business case niet sluit.

Naar aanleiding van verontrustende berichten over de financiering van het project werd vanuit de oppositie een debat aangevraagd, dat helaas werd tegengehouden door de coalitiepartijen. Hierop diende de volledige oppositie een motie in om het rapport van de International Stadia Group (ISG) over de business case openbaar te maken.

De coalitie lijkt zich blind te staren op de voordelen die men in dit project ziet, en lijkt hiermee te vergeten dat bij een groot project zoals dit ook grote risico’s komen kijken. Bij dit soort projecten dienen weloverwogen keuzes te worden gemaakt op basis van feiten. Momenteel heeft JOVD Rijnmond er geen vertrouwen in dat dit gebeurt.