Raad van Advies

De Raad van Advies brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het afdelingsbestuur. De Raad van Advies bestaat op dit moment uit de volgende personen:

 

Thomas de Jonge

Bradley van der Hoeven

Lex Cornelissen