Juni 2015 - Eerste kamerverkiezingen

Eerste kamerverkiezingen

Ze zitten er weer op, de Eerste Kamerverkiezingen! Er is al veel over geschreven en gezegd, maar op 26 mei jl. zijn de 75 leden van de Eerste Kamer gekozen door de leden van de tevens onlangs gekozen Provinciale Staten. Dit systeem wordt ook wel het systeem van de getrapte verkiezingen genoemd. Vier jaar geleden waren de laatste verkiezingen voor dit politieke orgaan. Toen behaalde de VVD, met een percentage van 20,83% van de stemmen, 16 zetels in de Senaat. Een mooi aantal, 16 zetels. Vanaf 1948 is de VVD vertegenwoordigd in de Senaat en sindsdien is er een, over het algemeen, stijgende lijn waar te nemen.
        De Eerste Kamer vormt, tezamen met de Tweede Kamer, de Staten-Generaal van Nederland. Vergeleken met de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer minder bevoegdheden en rechten, mede omdat het lidmaatschap van de Eerste Kamer deeltijdwerk betreft. Veel leden zijn zelf nog werkzaam in een andere functie. Iedere dinsdagmiddag komt de Eerste Kamer bijeen en worden de wetsontwerpen besproken die door de Tweede Kamer zijn aangenomen. De Eerste Kamer heeft echter slechts de bevoegdheid om een wetsontwerp goed of af te keuren. Wel kan de Senaat Kamervragen stellen door middel van het recht van informatie en kunnen leden een debat met de minister aanvragen middels het recht van interpellatie.
        Op 18 maart jl. zijn de Provinciale Statenverkiezingen gehouden; de VVD heeft bij deze verkiezingen 10 van de 55 beschikbare zetels behaald in onze provincie. Met dit aantal is de VVD, wederom, de grootste partij van Noord-Brabant. Echter, door een meer gefragmenteerde uitslag in heel Nederland, is de meerderheid die de VVD vormde met haar coalitiepartners in de Eerste Kamer verloren gegaan. Het wordt door deze fragmentatie van het politieke landschap moeilijker om een wet die in de Tweede Kamer is aangenomen, ook door de Eerste Kamer te krijgen. Dit komt doordat de coalitie hier dus in beginsel niet op een meerderheid kan rekenen.
        Zoals aangegeven zijn op 26 mei jl. de Eerste Kamerverkiezingen gehouden. De VVD is wederom de grootste partij geworden, dit maal met 13 zetels. Door deze lichte daling ten opzichte van de vorige ambtstermijn van de Eerste Kamer en door de afname van zetels van coalitiepartner PvdA verliest de VVD haar meerderheid. Echter, doordat de bezuinigingsdruk is weggevallen en het grootste deel van het regeerakkoord al is doorgevoerd voorafgaand aan de verkiezingen, zullen er nu wellicht meer partijen zijn die willen samenwerken. We zullen zien hoe dit zich ontwikkeld. 

- Redactiecommissie JOVD ’s-Hertogenbosch e.o.: Jan Paijmans en Niels van Zon