Club '49

Het bestuur van donateursnetwerk Club '49 wordt benoemd door het Hoofdbestuur van de JOVD voor een termijn van drie jaar. Het bestuur is als volgt geconstitueerd:

Splinter Chabot

Landelijk Voorzitter
E-mailadres: splinter.chabot@jovd.nl
Telefoonnummer: +31 (0)6 16 11 52 67

Splinter Chabot neemt als Landelijk Voorzitter van de JOVD namens het Hoofdbestuur plaats in het bestuur van Club '49, om op die manier mee te helpen zo veel mogelijk donateurs voor de JOVD te vinden.

Matthijs van de Burgwal

Secretaris
E-mailadres: matthijs.van.de.burgwal@club49.nl
Afdeling: Flevoland

Matthijs is voormalig Landelijk Voorzitter van de JOVD. Hij was eerder onder meer actief als bestuurder in de afdeling Flevoland en als Hoofdbestuurslid Voorlichting en Marketing. Zijn missie bij Club '49: de JOVD op langere termijn minder afhankelijk maken van subsidies.

Nick Derks

Penningmeester
E-mailadres: nick.derks@club49.nl
Afdeling: Rijk van Nijmegen c.a.

Nick is voormalig waarnemend Landelijk Voorzitter van de JOVD en was daarvoor onder meer actief voor de afdeling Nijmegen en als Landelijk Penningmeester en Landelijk Vicevoorzitter met de portefeuille Organisatie. Voorts zet Nick zich op dit moment in als wethouder voor de VVD in het prachtige Wijchen.

Anouk van Eekelen

Algemeen Bestuurslid
E-mailadres: anouk.van.eekelen@club49.nl

Anouk, voor de VVD actief in het openbaar bestuur, is al jaren erg betrokken bij de JOVD. Als bestuurslid van Club '49 hoopt Anouk haar hart voor de JOVD te kunnen combineren met haar kennis en ervaring op het gebied van netwerken, om zo zoveel mogelijk JOVD'ers uit vorige generaties aan ons donateursnetwerk te binden.

Rick Zagers

Algemeen Bestuurslid
E-mailadres: rick.zagers@club49.nl
Afdeling: Baronie van Breda

Rick, politievrijwilliger en gemeenteraadslid voor de VVD in Breda, organiseert graag activiteiten om zoveel mogelijk mensen bij Club '49 te betrekken. Bijkomend voordeel: het maakt de JOVD minder afhankelijk van subsidie!