Aanbestedingen

De overheid is een belangrijke klant van het Nederlandse bedrijfsleven. Er moet gestreefd worden naar eenvoudige aanbestedingsprocedures waardoor ook het midden- en kleinbedrijf deel kan nemen aan aanbestedingen van de overheid. Deze aanbestedingen kunnen ook een uitgelezen kans zijn om ruimte te bieden aan innovatie. Het is denkbaar dat bij een aanbesteding niet alleen rekening wordt gehouden met de scherpste prijs, maar ook met andere variabelen zoals de mate van innovatie, duurzaamheid en dergelijke.

Terug