Accijnzen

De JOVD is voorstander van een geheel nieuw stelsel voor accijnzen. De JOVD pleit ervoor dat accijnzen kostendekkend gemaakt worden, waardoor ze niet langer als melkkoe voor de schatkist gebruikt kunnen worden.

Het CPB wordt dan gevraagd van een aantal zaken, zoals roken, brandstof, alcohol en legale drugs, de maatschappelijke kosten te schatten. Gedeeld door het aantal verkochte eenheden per maand kan de accijns dan worden vastgesteld.

Dit betekent dat er alleen nog accijnzen geheven kan worden op producten die daadwerkelijk financieel schadelijk zijn voor de samenleving. De opbrengsten worden dan ook gebruikt om de schade door de producten te dekken. Tevens kan de overheid de accijns nooit meer als melkkoe gebruiken, om een gat op de begroting te dichten.

Terug