AOW

Door de toenemende vergrijzing staat het omslagstelsel onder druk. Jonge generaties zullen steeds grotere lasten moeten dragen om de AOW van ouderen te kunnen financieren. Het gehele systeem van collectieve voorzieningen staat daardoor onder druk.

De JOVD spreekt zich daarom uit voor het laten vervallen van de AOW. Wanneer ouderen niet kunnen rondkomen na het bereiken van het 67e levensjaar, kan men een beroep doen op de bijstand. De beëindiging van de AOW dient te gebeuren middels het langzaam afbouwen van dit systeem. Door middel van de door de JOVD gewenste herziening van de pensioenen kan het inkomensverschil worden opgevangen.

Terug