Arbeidsmigratie

Nederland moet zich inzetten op het binnenhalen van kansrijke arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie en het weren van kansarme migranten. Dit is pijnlijk, maar nodig. De JOVD definieert kansrijk dan wel kansarm op basis van het arbeidspotentieel van de betreffende migrant. Als er werk is, wordt de arbeidsmigrant als kansrijk beschouwt en is hij welkom. Als de arbeidsmigrant werk verliest, krijgt hij een jaar de tijd om nieuw werk te vinden in Nederland. Als hem dat niet lukt, moet hij het land verlaten.

Nederland heeft ontzettend veel baat bij een toestroom van talentvolle kennismigranten. Om de immigratie van talentvolle kennismigranten te bevorderen stelt de JOVD voor dat alle voor burgers relevante overheidsdocumenten ook in het Engels beschikbaar zouden moeten zijn. De JOVD acht het zinloos aan kansrijke arbeidsmigranten en studenten de eis op te leggen dat zij Nederlands moeten spreken. Daarom worden ook de integratie-eisen voor deze groepen uitgebreid naar kennis van het Nederlands of Engels. Met het Engels kunnen deze mensen zich immers prima redden in de Nederlandse samenleving. Zo wordt een drempel voor vestigen en werken in Nederland weggenomen en profiteert de Nederlandse kenniseconomie van de kennismigrant.

Terug