Asiel

De huidige asielprocedure is zeer inefficiënt. Asielzoekers verblijven vaak jaren in asielzoekerscentra door te traag handelen van de IND en doordat asielzoekers de mogelijkheid hebben om keer op keer hun procedure te rekken. Dit is een slechte zaak. Een efficiënte procedure is juist in het belang van de asielzoeker. Daarom moet er volgens de JOVD vol ingezet worden op het stroomlijnen van deze procedures.

Bij medische keuringen dienen asielzoekers in levenden lijve gezien te worden door de basisarts van de IND. Zodoende wordt voorkomen dat verkeerde diagnoses worden gesteld en dat mensen onterecht wel of geen verblijfsrecht krijgen.

Asielzoekers aan wie politiek asiel wordt verleend zijn welkom in Nederland en dienen zo snel mogelijk dezelfde rechten en plichten te krijgen als iedere andere inwoner. Het is daarbij van belang dat zij ook de Nederlandse taal leren en gaan werken, en indien zij nog geen opleiding hebben gevolgd ook naar school gaan om een beroep te leren. Uitgeprocedeerde asielzoekers daarentegen moeten binnen een zo kort mogelijke termijn worden uitgezet, zodat zij niet langer in de illegaliteit kunnen verdwijnen.

Het is te allen tijde belangrijk om te onthouden dat asielzoekers en uitgeprocedeerden nooit als gevangenen behandeld mogen worden. In Nederland komen zij op zoek naar een veilig toekomen, het past niet om hen als criminelen te behandelen.

Terug