Asiel- en vreemdelingenrecht

Momenteel duren de procedures veel te lang. Het is in het belang van asielzoekers dat procedures zo snel mogelijk geschieden. Het huidige systeem, waarbij steeds in beroep gegaan kan worden tegen een besluit van de IND, is daar debet aan. De rechter moet daarom bij uitspraken over de asielstatussen het definitieve oordeel krijgen, in plaats van zoals nu de IND. Momenteel kan de rechter de IND namelijk alleen opdracht geven een besluit te herzien. De rechter zou daarnaast onderzoeksrecht moeten krijgen, zodat er balans ontstaat in asielprocessen. Om dit te faciliteren wordt een vaste en permanent bemande Asiel- en Vreemdelingenzakenkamer ingesteld.

In dit systeem kan een asielzoeker ook nog maar één keer beroep aantekenen tegen het besluit van de IND, waarna een procedure bij de rechtbank met beroepsmogelijkheid bij de Raad van State kan worden ingesteld.

Terug