Belastingen op schenken en erven

De JOVD is tegenstander van belastingen op schenkingen en erfenissen. Deze moeten zo snel mogelijk geheel worden afgeschaft. Dit omdat deze belastingen per definitie dubbele belastingen zijn: bij het verkrijgen van het geld door de erflater of overdrager is al belasting betaald, en bij het bewaren van het geld eveneens. Een derde belastingtarief op dit geld is daarom onwenselijk.

Terug