Belastingen voor ondernemingen

Er geldt een zeer ingewikkeld financieel stelsel voor ondernemers en bedrijven. Dit moet vereenvoudigd worden.

De JOVD vindt dat dividenden belastingvrij uitgekeerd moeten kunnen worden. Omdat de winst van een bedrijf al wordt belast met vennootschapsbelasting is er volgens de JOVD geen noodzaak om het uitkeren van de winst nog eens te belasten. De JOVD vindt het niet erg als na het afschaffen van de dividendbelasting de vennootschapsbelasting ter compensatie wordt verhoogd. Het gaat hierbij dus niet om een belastingverlaging, maar een vereenvoudiging.

Naast het afschaffen van de dividendbelasting pleit de JOVD ook voor het afschaffen van belastingen op 'aanmerkelijk belang aandelen'. Deze belastingen zijn immers altijd bovenop een eerder belaste winst of eerder belast inkomen. 'Box 2' houdt daarmee op te bestaan.

De vermogensrendementsheffing is een noodzakelijk kwaad. Ondanks dat dit feitelijk een dubbele belasting is en de JOVD in principe tegen dubbel belasten is, bevordert deze belasting consumptie en investeringen gigantisch. Aangezien stilstaand geld dodelijk is voor economische groei is het daarom van belang dat er belasting op vermogen geheven moet worden.

Terug