Berechting

De bezuinigingen op het rechterlijke macht hebben de slagkracht ervan geen goed gedaan. Maandenlange wachten voordat een zaak bij de rechter kan voorkomen en dossiers die kwijtraken zijn symptomen van dit probleem. Het is daarom essentieel dat het rechterlijk bestuur op orde wordt gebracht en dat er meer wordt geïnvesteerd in het strafproces.

De JOVD is geen tegenstander van de strafbeschikking, waarbij het OM straffen oplegt zonder tussenkomst van de rechter. In bepaalde situaties kan dit zinvol zijn. Om de rechtszekerheid te waarborgen moet het systeem van strafbeschikkingen echter niet verder worden uitgebreid.
De positie van het slachtoffer in de gerechtelijke procedure is de afgelopen jaren sterk verbeterd. De JOVD wijst er echter wel op dat de positie van het slachtoffer in het strafproces niet nóg verder vergroot moet worden. Dit kan er namelijk voor zorgen dat de rechtspositie van de verdachte te veel geschaad wordt.

De JOVD wijst iedere vorm van juryrechtspraak af. Een straf moet een goede verhouding zijn tussen bescherming van de samenleving, vergelding en erkenning van het leed van slachtoffers. Het Nederlandse rechtssysteem is hier uitstekend toe in staat.

Ten slotte keert de JOVD zich tegen het afwaarderen van de dagvaarding door de deurwaarder. Het feit dat een deurwaarder een dagvaarding persoonlijk moet overhandigen, garandeert dat niemand voor juridische verrassingen komt te staan.

Terug