Bezuinigingen op Defensie

Er is jarenlang bezuinigd op defensie, wat de internationale positie en de veiligheid van Nederland schaadt. Daarom moeten de bezuinigingen worden teruggedraaid: Nederland moet weer voldoen aan de NAVO-norm en 2% van het BBP aan defensie uitgeven.

Daarnaast mag Nederland geen projecten over de ontwikkelingen van materieel meer verlaten. Door het verlaten van de ontwikkeling van tanks is voor decennia aan kennis verdwenen. Kennis die pas na jarenlange investeringen weer terug kan komen.

Terug